Truyện Kể Trung Quốc: Nữ Hoàng Võ Tắc Thiên – Tập 001

0


Võ Tắc Thiên (Chữ Hán: 武則天, 17 tháng 2, 624 – 16 tháng 2, 705[1]), còn gọi là Vũ Tắc Thiên, hay thường gọi Võ hậu (武后) hoặc Thiên Hậu (天后), là một phi …

Leave A Reply

Your email address will not be published.