TĐ:2849-Thành lập một viện dưỡng lão đệ nhất thế giới (2)

5


TĐ:2849-Thành lập một viện dưỡng lão đệ nhất thế giới (2)
Danh sách phát:[2801~3000]
Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không
Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa:
[Tinh Hoa Khai Thị 菁華開示 ]
*Trích đoạn:Tịnh Độ Đại Kinh, giải diễn nghĩa : tập, 185
*Thời gian từ: 00h53:57:22 – 00h59:17:02
OneDrive-Download (Audio) (pháp âm)
Text (văn bản,tài liệu) Video (Phim)

Nguồn Hoa Ngữ:
Download Video‎‎‎‎‎‎(Phim)‎‎‎‎‎‎ Hoạt Hình 3D ‎‎‎‎‎‎‎[Thiên Đình Tiểu Tử 01~13 (14~26 tập còn tiếp)- Phụ đề Việt ngữ]‎‎‎‎‎‎‎.mp4

Bài giảng:
Nếu ở đó tuy hoàn cảnh vật chất không thiếu thứ gì, nhưng không có người nói chuyện. Mỗi ngày ở đó ngồi ăn chờ chết, quý vị nói họ đau buồn biết bao, họ mang sự oán hận. Tâm oán hận tương lai chết đều đọa vào ba đường ác! Hay nói cách khác, dùng tâm thương yêu chăm sóc người già, là đưa các cụ từ ba đường ác đi đến cõi trời, quý vị nói sự nghiệp này thần thánh biết bao! Còn ai có thể sánh được với họ? Người học Phật, thì đưa họ đến thế giới Cực Lạc làm Phật. Viện dưỡng lão phải lấy điều này làm mục đích, làm phương hướng, viện dưỡng lão này có thể gọi là sự nghiệp của thánh hiền, sự nghiệp của Phật Bồ Tát.
Tôi rất hy vọng, có thể xuất hiện một viện dưỡng lão như thế, dạy học trong viện dưỡng lão, học viện truyền thống văn hóa, mọi người đều có thể tiếp thu giáo dục luân lý đạo đức nhân quả. Trong viện dưỡng lão có thể học giáo dục Tôn giáo, vì tín ngưỡng Tôn giáo của họ không giống nhau. Có thể xây dựng giáo đường trong viện dưỡng lão, viện tu đạo. Phật giáo thì có thể xây dựng chùa, niệm Phật đường. Họ tín ngưỡng Tôn giáo nào thì phải giúp họ, để họ được học tập cùng nhau, đây là điểm thí nghiệm của nền văn hóa đa nguyên. Bất đồng tôn giáo, bất đồng dân tộc, có thể sống cùng nhau một cách an vui hòa thuận, việc tốt!
Vì thế tôi hy vọng họ đến Úc Châu tham quan, tôi nói sau khi quý vị lên kế hoạch xong, tôi đi với quý vị, những người ở đó tôi đều quen. Sau khi khảo sát xong trở về nước, nếu trong nước có thể thêm vào nền giáo dục luân lý đạo đức nhân quả của Tôn giáo, sự nghiệp phúc lợi người già của quý vị sẽ đứng hàng đầu thế giới. Ai không muốn đến ở viện dưỡng lão của quý vị? Viện dưỡng lão của quý vị rất hưng thịnh.
Nhất định phải phát tâm đại từ bi, không được dùng nó làm thương nghiệp, làm thương nghiệp sẽ hạn chế quý vị, quý vị không có công đức. Vì sao vậy? Vì công đức của đã trở thành tiền tài của quý vị. Nếu như không kinh doanh nó như một loại thương nghiệp, tương lai quý vị được sanh lên cõi trời, làm thiên vương, quý vị sẽ làm Phật, làm Bồ Tát. Quả báo đó so với của cải ức vạn cao hơn không biết bao nhiêu mà kể, không sánh được! Của cải ức vạn cũng có giới hạn, đế vương của nhân gian cũng không phải viên mãn, vì sao không đến cõi trời để làm thiên vương? Đại phạm thiên vương, Ma hê thủ la thiên vương, đều là người làm. Phước báo đó từ đâu mà có? Có thể tu được ở viện dưỡng lão, quý vị thành lập sự nghiệp phúc lợi người già có thể tu được phước báo đó, vì sao vậy? Vì một tấm gương tốt có thể dẫn dắt toàn thế giới, quý vị nói sự nghiệp này có đáng để làm chăng? Bởi vậy cần phải phát tâm làm.
Tỳ kheo Pháp Tạng phát tâm xây dựng thế giới Cực Lạc, việc này khó khăn biết bao mà ngài đã thành công. Nếu quý vị phát tâm vì toàn thế giới, thành lập nên một viện dưỡng lão điển hình. Chư Phật Bồ Tát, long Thiên Thiện Thần đều đến giúp quý vị, đều giúp quý vị hoàn thành đại nguyện.

Đọc thêm …

5 Comments
 1. Tịnh Độ Pháp Âm says

  2849-Thành lập một viện dưỡng lão đệ nhất thế giới (2)
  00h53:57:22 – 00h59:17:02
  Nếu ở đó tuy hoàn cảnh vật chất không thiếu thứ gì, nhưng không có người nói chuyện. Mỗi ngày ở đó ngồi ăn chờ chết, quý vị nói họ đau buồn biết bao, họ mang sự oán hận. Tâm oán hận tương lai chết đều đọa vào ba đường ác! Hay nói cách khác, dùng tâm thương yêu chăm sóc người già, là đưa các cụ từ ba đường ác đi đến cõi trời, quý vị nói sự nghiệp này thần thánh biết bao! Còn ai có thể sánh được với họ? Người học Phật, thì đưa họ đến thế giới Cực Lạc làm Phật. Viện dưỡng lão phải lấy điều này làm mục đích, làm phương hướng, viện dưỡng lão này có thể gọi là sự nghiệp của thánh hiền, sự nghiệp của Phật Bồ Tát.
  Tôi rất hy vọng, có thể xuất hiện một viện dưỡng lão như thế, dạy học trong viện dưỡng lão, học viện truyền thống văn hóa, mọi người đều có thể tiếp thu giáo dục luân lý đạo đức nhân quả. Trong viện dưỡng lão có thể học giáo dục Tôn giáo, vì tín ngưỡng Tôn giáo của họ không giống nhau. Có thể xây dựng giáo đường trong viện dưỡng lão, viện tu đạo. Phật giáo thì có thể xây dựng chùa, niệm Phật đường. Họ tín ngưỡng Tôn giáo nào thì phải giúp họ, để họ được học tập cùng nhau, đây là điểm thí nghiệm của nền văn hóa đa nguyên. Bất đồng tôn giáo, bất đồng dân tộc, có thể sống cùng nhau một cách an vui hòa thuận, việc tốt!
  Vì thế tôi hy vọng họ đến Úc Châu tham quan, tôi nói sau khi quý vị lên kế hoạch xong, tôi đi với quý vị, những người ở đó tôi đều quen. Sau khi khảo sát xong trở về nước, nếu trong nước có thể thêm vào nền giáo dục luân lý đạo đức nhân quả của Tôn giáo, sự nghiệp phúc lợi người già của quý vị sẽ đứng hàng đầu thế giới. Ai không muốn đến ở viện dưỡng lão của quý vị? Viện dưỡng lão của quý vị rất hưng thịnh.
  Nhất định phải phát tâm đại từ bi, không được dùng nó làm thương nghiệp, làm thương nghiệp sẽ hạn chế quý vị, quý vị không có công đức. Vì sao vậy? Vì công đức của đã trở thành tiền tài của quý vị. Nếu như không kinh doanh nó như một loại thương nghiệp, tương lai quý vị được sanh lên cõi trời, làm thiên vương, quý vị sẽ làm Phật, làm Bồ Tát. Quả báo đó so với của cải ức vạn cao hơn không biết bao nhiêu mà kể, không sánh được! Của cải ức vạn cũng có giới hạn, đế vương của nhân gian cũng không phải viên mãn, vì sao không đến cõi trời để làm thiên vương? Đại phạm thiên vương, Ma hê thủ la thiên vương, đều là người làm. Phước báo đó từ đâu mà có? Có thể tu được ở viện dưỡng lão, quý vị thành lập sự nghiệp phúc lợi người già có thể tu được phước báo đó, vì sao vậy? Vì một tấm gương tốt có thể dẫn dắt toàn thế giới, quý vị nói sự nghiệp này có đáng để làm chăng? Bởi vậy cần phải phát tâm làm.
  Tỳ kheo Pháp Tạng phát tâm xây dựng thế giới Cực Lạc, việc này khó khăn biết bao mà ngài đã thành công. Nếu quý vị phát tâm vì toàn thế giới, thành lập nên một viện dưỡng lão điển hình. Chư Phật Bồ Tát, long Thiên Thiện Thần đều đến giúp quý vị, đều giúp quý vị hoàn thành đại nguyện.

 2. hong hien Nguyen says

  Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.

 3. Chi thien Tran says

  Nam Mô A Di Đà Phật Nguyện đem công đức này hồi hướng cho chúng sanh dịch bệnh, lìa khổ được vui Cầu sanh cực lạc

 4. Vũ Phong says

  A Di ĐÀ PHẬT !

 5. Minh Thiện says

  A DI ĐÀ PHẬT

Leave A Reply

Your email address will not be published.