Nét đẹp văn hoá thể thao dân gian CLB đá cầu phủi Bắc Ninh

0


#dacauphui #clbdacaubacninh
Trong đá cầu lông hay còn gọi là đá cầu chinh, khi đá cầu lưới các kỹ thuật căn bản cũng giống như khi đá cầu thi đấu cũng bao gồm những kỹ thuật tâng cầu bằng đùi gối, lòng trong chân hay mu bàn chân. Còn với thể thức đá cầu tự do thì yêu cầu cơ bản là không để cầu rơi và tâng cầu theo ý thích.

Leave A Reply

Your email address will not be published.