[Live Game] Rome Scipio chinh phạt Carthage – Very Hard – Roman Invicta ! – Rome 2 Total War

0


Hello lại là tôi Bishop đây !
#Rome2 #TotalWar
Tôi có cái kênh discord cho anh em nào muốn chơi game gì đó với tôi cứ contact :

Web tôi làm về game cho vui cửa vui nhà :

Leave A Reply

Your email address will not be published.