[Live Game] Quyết đấu 1v1 ∞ | HOPE vs ∞ | Rice = Safe (Chinh khẩu nghiệp) – Company of Heroes 2

0


Hello lại là tôi Bishop đây ! #COH2 #ChinhvsHope #BO3 Tôi có cái kênh discord cho anh em nào muốn chơi game gì đó với tôi cứ contact …

Leave A Reply

Your email address will not be published.