[KOF AllStar] Quyền Vương Chiến : Chiến Bài Quyền Hồn | Săn Bài 5 Sao

0


săn bài 5 sao trong chiến bài quyền hồn
—————————————————
🔥Hướng Dẫn Nhân Bản Kyo Thứ 2

🔥Hướng Dẫn Học Viện Đấu Sĩ:
-Ải Luyện Kỹ Năng

-Ải Thí Luyện Dũng Giả

-Ải Nhật Ký Anh Hùng

-Ải Hành Trình Vương Giả

—————————————————–
🔥 Code Quà Chung:
chú ý : thêm dấu # phía trước mã nhé☠
73TTW13N
67V3M88N
3TUHHE2J
TYEKBE43
EZAGSGEE
—————————————————–
☆ FOLLOW – Hải Trắng
☞ FaceBook
☞ FaceBook

☞ Youtube

📩Email:tuminhhai.90@gmail.com
—————————————————–
Music:
Tobu – Hope [NCS Release]
 
Tobu – Infectious [NCS Release]
 

#kof #kofallstar #chienbaiquyenhon

Leave A Reply

Your email address will not be published.