Đường Đèn Nghệ Thuật Cần Thơ 2020 – Cần Thơ Rực Rỡ Những Mùa Xuân

1


Đường Đèn Nghệ Thuật Cần Thơ 2020
Chủ Đề Cần Thơ Rực Rỡ Những Mùa Xuân
Các bài hát:
– Vút Bay Đất Mẹ Chín Rồng
Sáng Tác: Võ Đăng Tín
Trình Bày: Nhóm Lửa Việt
– Cần Thơ Thành Phố Tôi Yêu
Sáng Tác: Tiến Mạnh
Trình Bày: Bích Ngọc

#LeNhan #oppoF7 + #zhiyunsmooth4

1 Comment
  1. khanh vuong says

    bạn ơi bạn cho mình sđt đc kh ạ??

Leave A Reply

Your email address will not be published.