Biểu Diễn Võ Thuật Nhân Ngày Đại Lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương 2013

0


Westminster – Nhân ngày Đại Lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương chúng tôi đã tham dự và ghi lại màn Biểu Diễn Võ thuật của Trung Tâm Huấn Luyện Vovinam Việt …

Leave A Reply

Your email address will not be published.