3T Thích Thì Thử – Chèo thuyền vượt ghềnh thác trên sông phần 1 ( White water rafting)

0


Hãy cùng chương trình 3T – Thumb up To Try – Thích Thì Thử của kênh Thể thao TV HD trải nghiệm sự hấp dẫn của Chèo thuyền vượt ghềnh thác trên sông ( White water rafting) tại ĐÀ LẠT

Leave A Reply

Your email address will not be published.