(31/55) Kinh Trung Bộ tập 1 – Đại Kinh Dụ Dấu Chân Voi

0


Chúng tôi chỉ có thể nói một cách vắn tắt là Kinh Trung Bộ đặt nặng về phần Chánh Tri Kiến và các phương pháp tu hành, nhất là những tiến trình tu chứng đi từ …

Leave A Reply

Your email address will not be published.