🔥 TIN NÓNG 7/1: Quốc hội Mỹ quyết xác nhận tổng thống đắc cử bất chấp bạo loạn – VNEWS

0


VNEWS – Quốc hội Mỹ quyết định nối lại phiên họp lưỡng viện để xác nhận kết quả bầu cử, công bố tổng thống đắc cử vào cuối ngày 6/1 bất chấp biểu tình bạo …

Leave A Reply

Your email address will not be published.