യോഗിയും പിണറായിയും തമ്മില്‍ എന്ത് വ്യത്യാസം? | The Kerala model Health Care

0അനാസ്ഥമൂലം പുഴുവരിക്കുന്ന രോഗികൾ; രോഗിയുടെ വയറ്റിൽ കത്രിക മറന്നുവെക്കുന്ന ഡോക്ടർമാർ; വെന്റിലേറ്റർ ഓൺ ചെയ്യാൻ …

Leave A Reply

Your email address will not be published.